Đã triển khai

Dự án cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng TấnDỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO TUYẾN ĐƯỜNG LÊ TRỌNG TẤN
Khách hàngBộ tư lệnh Quân chủng phòng không- không quân
Nội dung dự án/hợp đồngXây dựng, cải tạo và mở rộng tuyến đường Lê Trọng TấnCung cấp và thi công bê tông AsphaltCung cấp ống cống các loại
Giá trị225 tỷ
Thời gian2015 - 2016
Địa điểmLê Trọng Tấn- Thanh Xuân- Hà Nội