Tin sự kiện

Công ty cổ phần bê tông Hà Thanh tăng cường giám sát công tác ATLĐ – VSLĐ – PCCN và ANTT

11/06/2020 98 Lượt xem

      Xác định công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự (ATLĐ – VSLĐ – PCCN và ANTT) là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Những năm qua, công tác ATLĐ – VSLĐ – PCCN và ANTT đã được các nhà máy, xí nghiệp, công trình dự án của Công ty CP Bê tông Hà Thanh quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua đó, đã góp phần hạn chế mức thấp nhất các vụ tan nạn, sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

   

           Ảnh 1: Nguyên tắc an toàn trong lao động sản xuất

       Sau thời gian trầm lắng do dịch bệnh Covid 19 và dãn cách xã hội. Hiện nay, mọi hoạt động thi công, sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, công trình dự án của Công ty đang được đồng bộ diễn ra nhanh và gấp nhằm triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên bên cạnh việc thực hiện tiến độ sẽ có rất nhiều nguy cơ rủi ro do mất an toàn lao động, không đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác kiểm soát về an ninh trật tự.

       Để ngăn chặn những rủi ro, sự cố xảy ra Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể CBCNV nghiêm túc thực hiện các biện pháp về an toàn lao động. Đối với văn phòng Công ty và văn phòng các đơn vị chú trọng công tác vệ sinh quang cảnh khuôn viên thường xuyên phải sạch sẽ, gọn gàng, bố trí sắp xếp khoa học tiện lợi. Đối với đơn vị sản xuất yêu cầu sắp xếp kho bãi gọn gàng, khoa học, khu vực nhà xưởng thường xuyên sạch sẽ, tuyệt đối không để đọng nước, không để cỏ mọc, giấy rác và các ụ đất gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường làm việc chung; Thường xuyên sắp xếp bố trí lực lượng trực bảo vệ hợp lý đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

Ảnh 2: CBCNV Hà Thanh luôn ý thức cao về công tác ATLĐ - VSLĐ, PCCN và ANTT

       Đồng thời, công ty cũng sẽ nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân vi phạm nội quy, quy định của Công ty về ATLĐ, VSCN, PCCC, ANTT. Trưởng các đơn vị, Phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty về các lỗi chủ quan gây mất ATLĐ, vi phạm công tác PCCN, không đảm bảo về ANTT xảy ra tại đơn vị mình./

                                                                                                Đỗ Loan