Tin sự kiện

Nhà máy Bê tông Hà Thanh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn ATLĐ và VSLĐ

21/05/2020 280 Lượt xem
      Nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động trong sản xuất. Chiều ngày 20/5, Nhà máy Bê tông Hà Thanh Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi tập huấn công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động cho người lao động nhóm 4 theo Nghị định 44/2016 NĐ – CP của Chính Phủ. Tham gia lớp tập huấn có đông đảo CBCNV của nhà máy.
                         
Giảng viên Ngô Tuấn Hải truyền đạt nội dung buổi tập huấn

     Tại buổi tập huấn, CBCNV nhà máy đã được cán bộ phụ trách giảng viên Ngô Tuấn Hải hướng dẫn những kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động như: kiến thức cơ bản về kỹ thuật ATLĐ, VSLĐ trong sản xuất; các nội quy ATLĐ, VSLĐ; quyền và nghĩa vụ của người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ; các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động.
      Với mục tiêu, phương châm hành động “An toàn lao động và vệ sinh lao động ” là nhiệm vụ hàng đầu trong sản xuất nhằm bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Định kỳ hàng năm, Nhà máy bê tông Hà Thanh Vĩnh Phúc luôn trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động, tổ chức huấn luyện cho người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn trước khi giao việc; kiểm tra, đôn đốc người lao động thực hiện đúng quy trình và biện pháp làm việc an toàn; chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác ATLĐ và VSLĐ.

                         

Các học viên làm bài kiểm tra kiến thức về ATLĐ và VSLĐ

       Kết thúc buổi tập huấn, CBCNV nhà máy đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và làm một bài kiểm tra nhằm định hình lại những kiến thức đã học. Việc tổ chức các buổi tập huấn ATLĐ, VSLĐ cho người lao động mang ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong nhà máy. Từ đó, nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng văn hóa an toàn, bảo vệ môi trường trong nhà máy./

- Đỗ Loan -