Tin Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên thủ tục hồ sơ cấp phép đầu tư dự án xây dựng
Ngày đăng: 01/06/2019 - Ngày hết hạn: 01/07/2019
Chuyênviên thủ tục hồ sơ cấp phép đầu tư dự án xây dựng
Tuyển dụng Nhân viên cơ điện
Ngày đăng: 04/05/2019 - Ngày hết hạn: 31/05/2019

Công ty Bê tông HàThanh cần tuyển nhân viên cơ điện 

Tuyển dụng Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 03/05/2019 - Ngày hết hạn: 30/05/2019
Công ty Bê tông Hà Thanh tuyển dụng trạm trưởng trạm bê tông


Tuyển nhân viên Hành chính tổng hợp
Ngày đăng: 01/04/2019 - Ngày hết hạn: 31/05/2019
Công ty CP Bê tông Hà Thanh tuyển hành chính tổng hợp làm việc tại Nguyên Khê

Tuyển Chuyên viên kỹ thuật điện
Ngày đăng: 20/12/2018 - Ngày hết hạn: 30/01/2019
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên kỹ thuật điện làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất
Ngày đăng: 01/11/2018 - Ngày hết hạn: 31/12/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Phó giám đốc Nhà máy Phụ trách kỹ thuật sản xuất Bê tông, cống, cọc dự ứng lực, cấu kiện bê tông làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án
Ngày đăng: 27/09/2018 - Ngày hết hạn: 30/10/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 02 vị trí Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Kỹ sư lập dự toán công trình
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Kỹ sư lập dự toán công trình làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 15/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Trạm trưởng Trạm bê tông thương phẩm làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Chuyên viên nhân sự (Nam)
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên Nhân sự (Nam) làm việc tại Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội.
Tuyển Nhân viên thí nghiệm
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/07/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên thí nghiệm làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.