Tin Tuyển dụng

Tuyển Chuyên viên kỹ thuật điện
Ngày đăng: 20/12/2018 - Ngày hết hạn: 30/01/2019
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên kỹ thuật điện làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất
Ngày đăng: 01/11/2018 - Ngày hết hạn: 31/12/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Phó giám đốc Nhà máy Phụ trách kỹ thuật sản xuất Bê tông, cống, cọc dự ứng lực, cấu kiện bê tông làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án
Ngày đăng: 27/09/2018 - Ngày hết hạn: 30/10/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 02 vị trí Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Kỹ sư lập dự toán công trình
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Kỹ sư lập dự toán công trình làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 15/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Trạm trưởng Trạm bê tông thương phẩm làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Chuyên viên nhân sự (Nam)
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên Nhân sự (Nam) làm việc tại Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội.
Tuyển Nhân viên thí nghiệm
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/07/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên thí nghiệm làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Nhân viên an toàn lao động (HSE)
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên an toàn lao động (HSE) làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 Tuyển Kỹ sư cầu đường
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư trắc địa làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Kỹ sư trắc địa
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư trắc địa làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Kỹ thuật hồ sơ thanh toán
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Kỹ thuật hồ sơ thanh toán làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.