Tin Tuyển dụng

[ĐỒNG THÁP] NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA
Ngày đăng: 23/06/2021 - Ngày hết hạn: 30/07/2021
[ĐỒNG THÁP] KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN NHÀ MÁY GẠCH MEN
Ngày đăng: 23/06/2021 - Ngày hết hạn: 30/07/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
Ngày đăng: 02/06/2021 - Ngày hết hạn: 30/06/2021
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ
Ngày đăng: 02/06/2021 - Ngày hết hạn: 30/06/2021
TUYỂN DỤNG: PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH (NAM)
Ngày đăng: 02/06/2021 - Ngày hết hạn: 30/06/2021

Tuyển dụng chuyên viên thủ tục hồ sơ cấp phép đầu tư dự án xây dựng
Ngày đăng: 01/06/2019 - Ngày hết hạn: 01/07/2019
Chuyênviên thủ tục hồ sơ cấp phép đầu tư dự án xây dựng
Tuyển dụng Nhân viên cơ điện
Ngày đăng: 04/05/2019 - Ngày hết hạn: 31/05/2019

Công ty Bê tông HàThanh cần tuyển nhân viên cơ điện 

Tuyển dụng Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 03/05/2019 - Ngày hết hạn: 30/05/2019
Công ty Bê tông Hà Thanh tuyển dụng trạm trưởng trạm bê tông


Tuyển nhân viên Hành chính tổng hợp
Ngày đăng: 01/04/2019 - Ngày hết hạn: 31/05/2019
Công ty CP Bê tông Hà Thanh tuyển hành chính tổng hợp làm việc tại Nguyên Khê

Tuyển Chuyên viên kỹ thuật điện
Ngày đăng: 20/12/2018 - Ngày hết hạn: 30/01/2019
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên kỹ thuật điện làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất
Ngày đăng: 01/11/2018 - Ngày hết hạn: 31/12/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Phó giám đốc Nhà máy Phụ trách kỹ thuật sản xuất Bê tông, cống, cọc dự ứng lực, cấu kiện bê tông làm việc tại Vĩnh Phúc.
Tuyển Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án
Ngày đăng: 27/09/2018 - Ngày hết hạn: 30/10/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 02 vị trí Chuyên Viên Đầu Tư Phát Triển Dự Án làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Kỹ sư lập dự toán công trình
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Kỹ sư lập dự toán công trình làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán
Ngày đăng: 25/08/2018 - Ngày hết hạn: 15/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Phó giám đốc dự án phụ trách dự án phụ trách tài chính kế toán làm việc tại Lạng Sơn.
Tuyển Trạm trưởng trạm bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Trạm trưởng Trạm bê tông thương phẩm làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Chuyên viên nhân sự (Nam)
Ngày đăng: 01/08/2018 - Ngày hết hạn: 30/09/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 01 vị trí Chuyên viên Nhân sự (Nam) làm việc tại Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội.
Tuyển Nhân viên thí nghiệm
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/07/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên thí nghiệm làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Nhân viên an toàn lao động (HSE)
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên an toàn lao động (HSE) làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
 Tuyển Kỹ sư cầu đường
Ngày đăng: 01/06/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư trắc địa làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Kỹ sư trắc địa
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư trắc địa làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Kỹ thuật hồ sơ thanh toán
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Kỹ thuật hồ sơ thanh toán làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Kỹ sư khoan nổ mìn
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Kỹ sư khoan, nổ mìn làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển chỉ huy trưởng công trường
Ngày đăng: 25/05/2018 - Ngày hết hạn: 26/05/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Chỉ huy trưởng công trường làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Giám đốc / Phó giám đốc điều hành dự án
Ngày đăng: 24/05/2018 - Ngày hết hạn: 24/06/2018
Hiện tại Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Giám đốc / Phó giám đốc điều hành dự án làm việc tại Hà Nội, Lạng Sơn.
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bê tông thương phẩm
Ngày đăng: 01/05/2018 - Ngày hết hạn: 15/06/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Nhân viên Kinh doanh bê tông thương phẩm làm việc tại Hà Nội.
Tuyển Lái xe Bom (xe Bồn) chở bê tông
Ngày đăng: 21/05/2018 - Ngày hết hạn: 21/05/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 10 vị trí Lái xe Bom (xe Bồn) chở bê tông làm việc tại Đông Anh - Hà Nội.
Tuyển Thợ sửa chữa Ô tô, máy xây dựng
Ngày đăng: 10/05/2018 - Ngày hết hạn: 10/06/2018
 Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp Thợ sửa chữa ôtô, máy xây dựng làm việc tại Sóc Trăng.
Tuyển Nhân viên kế toán công nợ
Ngày đăng: 15/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/05/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 02 vị trí Nhân viên kế toán công nợ làm việc tại Đông Anh - Hà Nội.
Tuyển Nhân viên IT
Ngày đăng: 15/05/2018 - Ngày hết hạn: 30/05/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển 01 vị trí Nhân viên IT làm việc tại Đông Anh.
Tuyển Nhân viên Kinh doanh
Ngày đăng: 01/04/2018 - Ngày hết hạn: 15/05/2018
Công ty CP Bê tông Hà Thanh cần tuyển gấp 03 vị trí Nhân viên Kinh doanh làm việc tại Đông Anh - Hà Nội.