Tin Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU
Ngày đăng: 15/03/2022 - Ngày hết hạn: 15/04/2022
1.Vị trí cần tuyển: Nhân viên kế toán công nợ phải thu
2.Số lượng cần tuyển: 01 người.
3.Địa điểm làm việc: Lô IA2 – đường 23B - Tiên Dương – Đông Anh -Hà Nội
4.Mô tả công việc: Nhận hợp đồng +đơn giá chi tiết phát sinh từ các bộ phận liên quan; Kiểm tra hợpđồng. Scan lưu trên máy tính theo mặt hàng. Bản gốc lưu tại các file theo mặthàng; Nhận hồ sơ thanhtoán của khách hàng( các khoản tiền thu thừa). 
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
Ngày đăng: 15/03/2022 - Ngày hết hạn: 15/04/2022
1.Vị trí cần tuyển: Nhân viên kế toán công nợ phải trả
2.Số lượng cần tuyển: 01 người (Ưu tiên Nam)
3.Địa điểm làm việc: Lô IA2 – đường 23B - Tiên Dương – Đông Anh - Hà Nội
4. Mô tả công việc: Tiếp nhận chứng từ (các hợp đồng, báo giá, chứng từ mua hàng,…); Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của chứng từ và tiến hành phân loại các chứng từ; Lập kế hoạch và thực hiện các thủ tục thanh toán công nợ phải trả theo quy định....
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ
Ngày đăng: 15/03/2022 - Ngày hết hạn: 15/04/2022
 1. Vị trí cần tuyển: Nhân viên kế toán thuể
 2. Số lượng cần tuyển: 01
 3. Địa điểm làm việc: Lô IA2 – đường 23B - Tiên Dương – Đông Anh -Hà Nội
 4. Mô tả công việc:Tiếp nhận chứng từ từ các Nhà máy, đơn vị gửi về, thựchiện công tác kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.Thu thập thông tin, xử lý các chứng từ và hoạch toánnghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán theo quy định.
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HỒ SƠ CẤP PHÉP ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Ngày đăng: 15/03/2022 - Ngày hết hạn: 15/04/2022
1.Vị trí cần tuyển: Chuyên viên thủ tục hồ sơ cấp phép đầu tư dự án xây dựng 
2. Số lượng cần tuyển: 01 
3.Địa điểm làm việc: Tiên Dương – Đông Anh - Hà Nội 
4. Mô tả công việc: